Categories Menu

Дейности по поддръжка и обслужване на електрогенни групи

 

От съществено значение е да се разработи ефективна програма за поддръжка на двигателя, за да се защити инвестицията Ви, за да се постигне максимална продължителност на живот на двигателя и да се запазват оптимални параметри за функционирането му. Една ефективна програма за поддръжка на базата на препоръките от ръководството за работа Ви позволява да вземете решения, които ще доведат до намаляване на времето за имобилизация на оборудването и на оперативните разходи.

Редовно извршената планирана поддръжка (смяна на филтрите за масло и на маслото на двигателя, съгласно графика и препоръките на производителите) и анализът на маслото предотвратяват повреда на компонентите на двигателя. Обикновено, профилактичните ремонти, направени преди настъпването на дефекта водят до по-ниски разходи в сравнение с ремонти, направени след възникване на повредата.

Предимства на Договора за Обслужване и Поддръжка:

  • Поддръжка на електрогенните групи в постоянно състояние на добра работа
  • Обслужване за всеки тип електрогенна група: топлинен двигател, генератор и контролно табло
  • Замяна на повреденото оборудване по време на интервенцията
  • Консултация/ Безплатна констатация
  • Доставка на консумативи и резервни части на промоционални цени

revizie-grupmentenanta ge 2